Växtodling

På Asketorps Gård bedrivs ekologisk växtodling enligt KRAVs regelverk. I dag består arealen av 250 hektar åker.

Rapsfält
Asketorps ägg foto-magnus-211207-6
Arbete med maskin på åkern
Sallad med färska grönsaker och Asketorps egna ägg

Ekologisk odling

Att odla ekologiskt innebär att man inte använder några kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning. I stället utnyttjar vi gödseln från hönsen som växtnäring och alternerar grödorna för att på bästa sätt tillvarata den näring som föregående växt lämnar efter sig.

Genom att växla mellan olika sorters grödor minskar också risken att få växtföljdssjukdomar, vilket är mycket viktigt då vi inte kan bekämpa dessa i ekologisk odling. Med en väl genomtänkt strategi för jordbearbetning kan man så långt som möjligt bromsa en utbredning av ogräsen. Efter skörd torkas alla grödor i gårdens egen torkanläggning och merparten lagras för leverans senare under säsongen.

De grödor som odlas är: Olika sorters spannmål, raps, ärtor och bönor. Större delen av skörden blir så småningom utsäde som kommer att användas på andra ekologiska gårdar när de skall så sina fält.